Over ons

Het verhaal van de Saffier

De Saffier is een project van jongerenhuisvester Socius en woningcorporatie Portaal. Tot een aantal jaar geleden was in De Saffier een woon-zorgcentrum van AxionContinu gevestigd. Het complex bestond uit een zorgvleugel en een gedeelte met aanleunwoningen.

In 2016 verliet AxionContinu het pand en werd Huize Tolsteeg De Saffier. De aanleunwoningen werden zelfstandige appartementen en in de zorgvleugel kwamen jongeren van Socius te wonen.

“Wonen in De Saffier betekent in de eerste plaats het zijn van een goede buur.”

De Saffier is gericht op een goede dynamiek tussen jong en oud onder één dak. Bij De Saffier worden bewoners uitgenodigd om bij te dragen aan een levendige gemeenschap. Bewoners zijn hiertoe niet verplicht: wonen in De Saffier betekent in de eerste plaats het zijn van een goede buur. Dit kan door bijvoorbeeld elkaar te groeten op de gang, samen een kopje koffie te drinken, activiteiten te organiseren of door deel te nemen aan initiatieven van anderen.

Facts & figures

  • De Saffier heeft 315 woningen
  • Het gebouw is 5 woonlagen hoog
  • Socius verhuurt 160 wooneenheden, waaronder:
    • 49 onzelfstandige kamers
    • 111 zelfstandige studio’s
  • Portaal verhuurt 155 woningen met een voorkeur voor 55 plus

Wil je helpen met de website? Of wil je een leuk weetje, tekst of verhaal insturen? Stuur ons een bericht!