Portaal

Portaal

Portaal is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. Ze hebben locaties in vijf stedelijke gebieden: Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden. Daarnaast hebben ze een eigen onderhoudsbedrijf Vastgoed Onderhoud Centrale (VOC). In totaal beheert Portaal iets meer dan 50.000 woningen.

Toen er meer leegstand kwam bij de oudere woningen en tekorten aan woningen bij starters en studenten, ging Portaal de samenwerking aan met Socius.

De ene helft van het gebouw werd hiermee bewoond door jongeren en starters (beheerd door Socius) en het andere kant door ouderen (beheerd door Portaal).

Later is de eis van 55+ aan de Portaalzijde slechts een voorkeur geworden. Sinds alle leeftijden zijn toegelaten aan de ouderenzijde is de verhouding ongeveer 50% ouderen, 50% jongeren en gezinnen geworden.

Meer weten over wonen bij Portaal? Lees het op de website

Bewonerscommissie

Willem en Patrick zijn twee hele actieve bewoners met een hart voor het gebouw. Waar de bewonerscommissie vroeger nog bestond uit een actieve club van zeven man, staan Willem en Patrick er nu alleen voor.

De commissie zorgt in het kort voor het contact tussen de bewoner en de organisatie Portaal. Ze spelen klachten, vragen en opmerkingen door en zorgen dat bewoners op de hoogte zijn van actuele plannen.

Wil je helpen met de website? Of wil je een leuk weetje, tekst of verhaal insturen? Stuur ons een bericht!