Portaal

Portaal

Portaal is een maatschappelijke onderneming op het gebied van wonen. Ze hebben locaties in vijf stedelijke gebieden: Arnhem, Nijmegen, Amersfoort, Utrecht en Leiden. Daarnaast hebben ze een eigen onderhoudsbedrijf Vastgoed Onderhoud Centrale (VOC). In totaal beheert Portaal iets meer dan 50.000 woningen.

Toen Woonzorgcentrum Tolsteeg, de zorginstelling voor ouderen (Axion Continu) verhuisde ging Portaal de samenwerking aan met Socius. Dit mede door de groeiende tekorten aan betaalbare starters- en studentenwoningen

De ene helft van het gebouw werd hiermee bewoond door jongeren en starters (beheerd door Socius) en het andere kant door senioren van 55+ (beheerd door Portaal).

Nieuwe wetgeving heeft ervoor gezorgd dat woningcorporaties hun woningen op enig moment niet meer mochten “labelen” als seniorenwoningen. Dat betekende dat er ook jongere mensen konden komen wonen. Wel bleef het mogelijk om voorrang te verlenen aan mensen die 65+ zijn. Sinds alle leeftijden zijn toegelaten aan de ouderenzijde is de verhouding ongeveer 50% ouderen, 50% jongeren en gezinnen geworden.

Meer weten over wonen bij Portaal? Lees het op de website

Bewonerscommissie

Willem en Patrick zijn twee actieve bewoners met een hart voor het gebouw en haar bewoners. In het kort zorgt de commissie voor het contact tussen de bewoner en de organisatie Portaal. Ze spelen klachten, vragen en opmerkingen door en zorgen dat bewoners op de hoogte zijn van actuele plannen.

Heb je vragen of opmerkingen? Of wil je helpen bij de commissie? Gooi een briefje door de brievenbus van Patrick.

Maak je je zorgen om een bewoner?

Indien (vermoeden op) spoed meteen het noodnummer bellen (112).

Probeer eerst zelf contact te zoeken met de bewoner in kwestie.

Weet je niet goed wat je moet doen? Mail huiskamer van de wijk ondersteuner, ze helpt mee met het zoeken naar een gepaste opslossing. Dit zou een doorverwijzing kunnen zijn naar het buurtteam bijvoorbeeld.

Wil je een activiteit organiseren?

De huiskamer van de wijkondersteuner kan bijstaan. Bijvoorbeeld bij het regelen van een locatie, promotie, inspiratie, budget, etc.

Vind je het leuk om een actieve rol te spelen in De Saffier?

Je bepaalt zelf hoeveel tijd je investeert. Alle hulp is welkom!

Heb je overlast of is er iets kapot?

Neem contact op met Portaal.

Stichting Welzijn Saffier

Saffierlaan 8-10
saffierzalenbeheer@gmail.com
06-44688026

Foto's door: Guillaume Versteeg


Wil je helpen met de website? Of wil je een leuk weetje, tekst of verhaal insturen? Stuur ons een bericht!